Close

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för Volontära Norden ABs volontärresor

Bokning

Du kan boka dig genom att fylla i anmälningsformuläret via hemsidan eller genom att ringa till vårt kontor. Anmälan är bindande och det är viktigt att du betalar in anmälningsavgiften på 2000 kr till vårt bankgiro 540-3878. Glöm inte att skriva namn och land vid betalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är en delbetalning och innebär således ingen merkostnad.

Slutbetalning

Efter att du mottagit bekräftelse på din resa från Volontära gör du slutbetalningen senast 40 dagar före projektstart till vårt bankgiro 540-3878. Om betalningen inte kommer oss tillhanda i tid förbehåller vi oss rätten att ta ut en förseningsavgift på 250 kr samt 12% årlig ränta på fakturabeloppet. Sker anmälan senare än 40 dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tar ett avbeställningsskydd för din resa. Kostnaden för avbeställningsskyddet är 5% av programavgiften, dock minst 500 kr. Det betalas tillsammans med anmälningsavgiften och går inte att lägga till retroaktivt. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Om du behöver avboka av dessa skäl så återbetalas allt som betalats in till Volontära med undantag för en expeditionsavgift på 500 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet.

Avbeställning ska göras skriftligen till vårt kontor senast sista helgfria vardag innan resan startar. Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg baserat på ett personligt läkarbesök som utförts innan avresan skulle ha ägt rum. Avbeställningsskyddet täcker inte sjukdomar och andra hälsoproblem som du hade redan vid bokningstillfället. Ej aktiverat avbeställningsskydd går alltid förlorat vid avbokning.

Ändring – ombokning

Ändringar och förkortningar av bokad resa debiteras en ombokningsavgift på 350 kr samt eventuell ombokningskostnad från vår samarbetspartner. Byte av projekt före resans start räknas som avbeställning/nybokning.

En ombokning mindre än 41 dagar innan projektstart klassas som en indirekt avbokning. Förutom eventuella ombokningskostnader från vår samarbetspartner så har du också dragit på dig en avbokningskostnad från oss. Denna kostnad efterskänker vi om du fullföljer det ombokade programmet. Om du dock väljer att avboka även det ombokade programmet så kommer vi att ta ut avbokningskostnaden för ordinarie programstart plus eventuella avbokningskostnader för den nya avbokningen enligt nedan.

Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligen till vårt kontor per e-mail. Du ansvarar för att avbeställningen kommit fram till oss så om du ej får en bekräftelse av oss så kontakta oss för att säkerställa att avbokningen kommit fram. Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa:

Volontärprogram via GVI:

 • Avbeställning mer än 12 veckor före avresedagen: Anmälningsavgiften på 2000 kr är förverkad.
 • Avbeställning 8-12 veckor före avresedagen: 40% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift (minst 2000 kr).
 • Avbeställning 4-8 veckor före avresedagen: 60% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift (minst 2000 kr).
 • Avbeställning mindre än 4 veckor innan avresa, resenären betalar 100% av resans pris.

Volontärprogram via IOI (sköldpaddor Costa Rica):

 • Avbeställning mer än 8 veckor före avresedagen: 25% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift (minst 2000 kr).
 • Avbeställning 6-8 veckor före avresedagen: 50% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift.
 • Avbeställning 4-6 veckor före avresedagen: 75% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift.
 • Avbeställning 2-4 veckor före avresedagen: 90% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift.
 • Avbeställning mindre än 2 veckor innan avresa, resenären betalar 100% av resans pris.

Volontärprogram via VJ (Sri Lanka):

 • Avbeställning mer än 60 dagar före avresedagen:Anmälningsavgiften på 2000 kr är förverkad.
 • Avbeställning 31-60 dagar före avresedagen: 25% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift (minst 2000 kr).
 • Avbeställning 16-30 dagar före avresedagen: 50% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift.
 • Avbeställning 8-15 dagar före avresedagen: 75% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift.
 • Avbeställning mindre än 7 dagar innan avresa, resenären betalar 100% av resans pris.

Övriga volontärorganisationer:

 • Avbeställning mer än 40 dagar före avresedagen: Anmälningsavgiften på 2000 kr är förverkad.
 • Avbeställning 40-31 dagar före avresedagen: 25% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift (minst 2000 kr).
 • Avbeställning 31-15 dagar före avresedagen: 50% av resekostnaden tas ut i avbokningsavgift (minst 2000 kr).
 • Avbeställning mindre än 15 dagar innan avresa, resenären betalar 100% av resans pris.

Avbruten resa

Om du av någon anledning måste avbryta en påbörjad resa har vi inte ansvar för återbetalning av avgift för kvarvarande äventyrsresa eller volontärarbete. Detta gäller också om du blir hemskickad för att du bryter mot den lokala arrangörens regler och föreskrifter eller volontärlandets lagar. Vi kommer dock att undersöka möjligheten att ge dig någon återbetalning. Se alltid till att du har en täckande reseförsäkring.

Internship

Följande gäller vid deltagande i ett av våra internships (t ex TEFL-expedition, Safari Field Guide, Divemaster Internship etc) där en arbetsplacering är inkluderad efter att framgångsrikt ha genomgått föregående utbildningsperiod.

Om deltagare inte slutför relevanta fortlöpande bedömningar med godkänt betyg kommer ingen arbetsplacering eller fortsättning av befintlig placering att erbjudas. Dessa akademiska och praktiska bedömningar sker kontinuerligt samt utvärderar även volontärens allmänna utförande och uppträdande. Tilldelningen av arbetsplaceringar bestäms helt och hållet av vår internationella samarbetspartner och ingen återbetalning kommer att ges i händelse av att deltagaren inte erbjuds en placering efter utbildningsperioden.

Försäkring

Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska täcka kostnader för sjuktransport och eventuell hemtransport. Vi erbjuder prisvärda försäkringar som innehåller detta skydd.

Flygbiljett och visum

Flygbiljett ingår inte i resans pris. Vi ger dig dock tips och mer information om ankomsttider etc efter att du är anmäld. Boka aldrig ditt flyg innan du har fått bekräftelsebrev från oss som bekräftar att du är antagen till programmet. Volontära kan inte hållas ansvarigt för dina flygkostnader. Anmäl dig till oss i god tid så kan du boka din resa i lugn och ro.

På samtliga våra resor krävs pass. Vi ger dig information om visum till de länder som kräver det. Vanligtvis reser du in på turistvisum. Det är ditt ansvar att se till att du har giltigt pass och korrekt visum. Vi fritar oss från ansvar för eventuella problem och merkostnader som kan uppstå i visumhanteringen. Om resenären saknar giltigt pass eller visum vid avresan kan ingen återbetalning ske.

Reklamation

Om det skulle uppstå problem under din resa vänder du dig först och främst till din lokala koordinator. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse ska du snarast kontakta Volontära så försöker vi lösa problemen. Eventuella fel som tas upp efter hemkomst är oftast omöjliga att rätta till så säg till direkt på plats. Klagomål som består efter avslutad resa ska skriftligen sändas till Volontära senast en månad efter den av Volontära organiserade resans slut.

Minimiantal deltagare

En del av våra äventyrs- och volontärresor kan i enstaka fall bli inställda om det inte finns tillräckligt många anmälda deltagare. I dessa fall hjälper vi dig att hitta ett alternativt program eller återbetalar alla avgifter som du betalat till Volontära om du föredrar det.

Ändring av resans utformning

Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären.

Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd, ändrade förutsättningar för projekten m.m.

Om resenären väljer att inte utnyttja angivna boendealternativ, transporter, volontärprojekt eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

Ansvar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra uppgifter på vår hemsida eller i våra trycksaker. Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll som kan medföra prisförändringar fram till resans start t.ex. valutakursförändringar, nya eller ändrade skatter eller avgifter från myndigheter etc. Vi reserverar oss också för tryckfel samt ändringar som arrangörerna kan göra lokalt. Vi fritar oss från ansvar för skada som drabbar resenären pga katastrof, strejk eller annan force majeur.

Priser

Alla priser på vår hemsida eller i våra trycksaker är i svenska kronor om inte annan valuta anges. Priserna är baserade på valutakursen den 18 januari 2019.

Priserna för GVIs projekt, You2Africa och GHV är baserade på EUR samt priserna på WHRC, Volunteering Journeys, IOI och Yana Cocha är baserade på USD.

Arrangörer

Volontära Norden AB (FO-nummer 2774010-5) har sin hemvist på Åland och följer finsk lag. Vi ställer lagstadgad resegaranti till Ålands Landskapsregering som är likartad den som Kammarkollegiet ställer ut i Sverige. Programmen tillhandahålls i samarbete med lokala partners för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Genom våra förmånliga avtal kan vi vanligtvis erbjuda dig samma priser som de lokala arrangörerna. Vissa av våra lokala leverantörer kräver att du godkänner deras bokningsvillkor i tillägg till dessa. Det får du i sådana fall göra separat kort efter att vi mottagit din anmälan.

Sekretesspolicy

Volontära har som mål att skydda din personliga integritet. Vi förbinder oss att inte sälja eller på annat sätt sprida de personuppgifter som du delger oss. Det enda undantaget är om du utnyttjar någon av våra tjänster där vi måste förmedla vissa uppgifter till leverantören, t.ex. om du tecknar en reseförsäkring via oss måste vi förmedla vissa personuppgifter till försäkringsbolaget för att vi ska kunna ställa ut din försäkring. Se även vår integritetspolicy.